Józsefváros költségvetése


Ezen az oldalon átláthatóan, interaktív ábrázolásban ismerheti meg Józsefváros költségvetését és fejlesztéseit. Az adatok "A projektről" menüpontból tölthetők le táblázatos formában.

Tovább

TISZTELT JÓZSEFVÁROSIAK!


Átláthatóság, részvételiség, igazságosság - ezek azok a számunkra fontos értékek, amik a Józsefvárosi Önkormányzat munkáját meghatározzák. Ezért természetes számunkra, hogy a 2021 februárjában elkészült költségvetés közérthető bemutatását célul tűztük ki: ezt szolgálja ez a K-Monitor munkatársaival közösen kialakított interaktív oldal is.

Célunk, hogy a lehető legnagyobb átláthatóságot biztosítsuk a költségvetéssel kapcsolatban: honlapunkon és felületeinken részletes tájékoztatókat tettünk közzé, online fórumot szerveztünk a lakókkal való párbeszédre. Emellett a kerületben valamennyi párt képviselőivel egyeztettünk, és részletesen is bemutattuk számukra a költségvetést egy online megbeszélésen is.

Az átláthatóság és őszinte beszéd különösen fontos akkor, amikor a kedvezőtlen anyagi körülmények kezeléséről kell elszámolnunk. Nem titok, hogy a kerületet kettős csapás érte: a járvány okozta nehézségeket a kormányzati intézkedések nem enyhítették, hanem súlyosbították.

Ezért a 2021-es a védekezés és építkezés költségvetése. Elsődleges célunk, hogy megvédjük a kerületieket a gazdasági károk hatásaitól, de folytatjuk a megkezdett építkezést is. Célunk az, hogy a kerület évről-évre gyerekbarátabb, zöldebb, élhetőbb és tisztább legyen. Ezt tükrözik idei fejlesztési terveink is.

Ismerjék meg Józsefváros költségvetését, nézzék meg, miből gazdálkodunk, mire költünk, hogyan gazdálkodunk!

Kellemes böngészést kívánok!

Pikó András,
Józsefváros polgármestere

Kipróbálom!

Mérleg 2021 MÓD.


Józsefváros idei költségvetése:
31,5 Mrd Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
5,7 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
7,8 Mrd Ft
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
4,6 Mrd Ft
Finanszírozási többlet
10,8 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
2,6 Mrd Ft
7,9 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
8,5 Mrd Ft
Dologi kiadások
129,4 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
6,1 Mrd Ft
Egyéb működési célú kiadások
2,7 Mrd Ft
Beruházások
1,5 Mrd Ft
Felújítások
4,7 Mrd Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az ábra Józsefváros önkormányzatának és intézményeinek éves költségvetését mutatja mérlegszerű bontásban.

A bevételek és kiadások is felbonthatók működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek. A finanszírozási bevétel az előző évek gazdálkodásának maradványából és az értékpapírok beváltásából áll.

Bevételek 2021 MÓD.


10 957,9 millió Ft10 957,9 millió Ft(35%)
Finanszírozási bevételek
7 757,3 millió Ft7 757,3 millió Ft(24%)
Közhatalmi bevételek
5 686,0 millió Ft5 686,0 millió Ft(18%)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
4 644,2 millió Ft4 644,2 millió Ft(15%)
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
2 641,2 millió Ft2 641,2 millió Ft(8%)
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
Finanszírozási bevételek
Közhatalmi bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
Működési bevételek és átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A lefelé mutató nyílra kattintva a költségvetési sor részletezése, bontása található.

A bevételeket közgazdasági bontásban, azok működési, felhalmozási és finanszírozási jellege alapján osztályozzuk. A működési bevételeken belül a központi költségvetésből kapott támogatásokat, a közhatalmi bevételeket (pl. helyi adókat), a működési bevételeket (pl. parkolási bevételek, önkormányzati lakások lakbér bevételei) és átvett pénzeszközöket (pl. uniós pályázati forrás működési része) különítjük el. A felhalmozási bevételek tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyon (pl. ingatlanok) értékesítéséből származó bevételeket. A finanszírozási bevételek között találhatók az előző évi gazdálkodás maradványai, illetve az értékpapírok beváltásából származó bevételek.

Kiadások 2021 MÓD.


8 455,2 millió Ft8 455,2 millió Ft(27%)
Dologi kiadások
7 912,7 millió Ft7 912,7 millió Ft(25%)
Személyi juttatások és járulékok
6 136,0 millió Ft6 136,0 millió Ft(19%)
Egyéb működési célú kiadások
4 663,8 millió Ft4 663,8 millió Ft(15%)
Egyéb felhalmozási kiadások
2 721,3 millió Ft2 721,3 millió Ft(9%)
Beruházások
1 517,7 millió Ft1 517,7 millió Ft(5%)
Felújítások
150,6 millió Ft150,6 millió Ft(0%)
Finanszírozási kiadások
129,4 millió Ft129,4 millió Ft(0%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Dologi kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Egyéb működési célú kiadások
Egyéb felhalmozási kiadások
Beruházások
Felújítások
Finanszírozási kiadások
Ellátottak pénzbeli juttatásai

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! A lefelé mutató nyílra kattintva a költségvetési sor részletezése, bontása található.

A kiadások közgazdasági bontása működési, felhalmozási és finanszírozási jellegük alapján mutatja meg a kiadások összetételét. A működési kiadásokon belül személyi kiadásokat és járulékokat, dologi kiadásokat, ellátottak pénzbeli juttatásait és egyéb működési kiadásokat különítünk el. A felhalmozási kiadások a beruházásokat, felújításokat és egyéb ilyen célú kiadásokat tartalmazzák. A finanszírozási kiadások között találhatók az állami támogatás előlegének elszámolása.

Fejlesztések 2021 MÓD.


Csarnok negyed főutcája - DériM projekt
Zöldülő Józsefváros
Bölcsőde- és óvodafejlesztés, gyermekbarát kerület
Városfejlesztés a költségvetésben
Városüzemeltetés a költségvetésben
Egészséges Budapest Program Józsefvárosban
Barátságosabb csomópontok a Népszínház utcában
Megújuló Blaha Lujza tér
A koronavírus-járvány és a kormányzati elvonás költségvetési hatásai

Kérjük, véleményezze a költségvetést bemutató oldalunkat, hogy még jobbá tehessük azt!